Aivosilta

Työikäiselle muististaan huolestuneelle

Aivosilta-hanke 2017- 2020

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen uusi Aivosilta-hanke on aloittanut elokuun alussa. Aivosilta-hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi olla esimerkiksi työtön, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen, joka on muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vie tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi erilaisia yleisöluentoja ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Suunnitteilla olevia toimintamuotoja:

•       Aivokööri – aivoterveyttä edistävä ryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.

•       Aivorassi – aivotreeniryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.

•       Aivotreffit – voimavaralähtöiset aivoterveyskeskustelut työikäisille muististaan huolestuneille.

•       Aivovartti – tietoa työterveyshuoltoon, hyvinvointikeskuksiin ja työpaikoille työikäisen muistista ja aivoterveydestä.

 

Syksyn aikana aloitellaan uusia Aivorassi-ryhmiä ja on mahdollista sopia henkilökohtaiset Aivotreffit hankkeen työntekijöiden kanssa. Ensi vuonna alkavat Aivoköörit sekä Aivovartit.

 

Työntekijät

Kaisa Hartikka (kuvassa oikealla), Aivoterveysasiantuntija

p.050 4632 458

Paula Mustonen, Aivoterveysasiantuntija

p.050 4632 048

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi

Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 2. krs, 90100 Oulu

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet muististasi huolissasi!