Lähelläsi

 

 

 

 

 

 

Lähelläsi -hanke 2016-2019 

 

 

Lähelläsi –hanke on tarkoittu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteisen mielekkään tekemisen sekä oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi. Hanke järjestää monenlaista toimintaa, joihin puolisot osallistuvat yhdessä. Perinteisiä jakoja sairastuneiden ja omaisten omiin ryhmiin ei Lähelläsi-toiminnassa ole, mutta ne jatkuvat edelleen osana Muistiluotsin ja Kiinni Elämässä-hankkeen toimintaa. 

Yhdessä-toiminta on ryhmätoimintaa ja retkiä sekä lomia. Ryhmiä kokoontuu säännöllisesti eri teemoilla. Niitä ohjaavat joko hankkeen työntekijät tai koulutetut vapaaehtoiset. Pariskunnat voivat ehdottaa mieleisiään aiheita uusiksi ryhmiksi. Retkiä ja lomia toteutetaan vuosittain toiveitten mukaan. Uutena toimintana alkaa Lähelläsi-kurssi, joka käynnistyy ensimmäisen kerran tammikuussa 2017. Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, jotka haluavat pohtia hieman syvällisemmin yhteistä elettyä elämää ja yhteistä arkea nyt. Lähelläsi-kurssiin osallistuu 6-8 pariskuntaa kerrallaan. He kokoontuvat säännöllisesti reilun puolen vuoden ajan. Kurssi päättyy yhteiseen minilomaan. Tavoitteena on, että suljetulla porukalla kokoontuminen luo vertaistukiverkostoa toisista osallistujista. 

Nyt on aika hakea vuoden 2018 Lähelläsi-kurssille (katso tarkemmin). Kurssille voitte hakea sähköpostitse (minna.kangas@osmy.fi) vapaamuotoisella hakemuksella. Kertokaa hakemuksessa nimet, iät sekä milloin muistisairas puoliso on diagnoosin saanut ja kuvailkaa lyhyesti tämän hetkistä elämäntilannettanne. 

Lähelläsi-hanke kuuluu STEA:n valtakunnalliseen Eloisa Ikä-avustusohjelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto. 

 

TOIMINTAA PARISKUNNILLE SYKSYLLÄ 2017

Ryhmät:

  • Musiikin tahdissa -liikuntaryhmä pariskunnille maanantaisin 21.8. alkaen Kasarmin liikuntasalissa. 
  • Laula kanssain -musiikkiryhmä joka toinen torstai 31.8. alkaen yhdistyksen tiloissa.
  • Yhdessä eteenpäin -vuorovaikutusryhmä kokoontuu kerran viikossa kuusi kertaa 7.9. alkaen yhdistyksen tiloissa.
  • Pariskuntien omatoiminen kuntosalivuoro keskiviikkoisin alkaen 6.9. Hiirosenkodilla.
  • Merkityksellinen arki eli Ruokaa ja rupattelua -jatkoryhmä syksyllä 2016 ryhmässä aloittaneille.
  • Mielen hyvinvoinnin ryhmä maanantaisin alkaen 30.10. yhdistyksen tiloissa.
  • Voimaa ja tasapainoa -liikuntaryhmä perjantaisin alkaen 1.9 Raksilan uimahallilla.

Vapaaehtoistoiminta:

  • Vapaaehtoiset voivat ohjata Yhdessä-ryhmiä oman mielenkiintonsa mukaan tai tulla mukaan auttamaan retkille sekä tapahtumiin. Yhdistys järjestää vapaaehtoisille tapaamisia, koulutusta ja virkistystä. Pariskuntien ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankkeen työntekijään Minnaan p.040 5209 173.

Asiantuntijaraati "Lännärit"

  • Asiantuntijaraati ”Lännärit” koostuu muistisairaista ja puolisoista. Raatin tehtävä on tuoda esiin toiveita ja ajatuksia mm. uusista toiminnoista tai retkikohteista, joita hankkeessa voisi järjestää. Lännärit kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. Lisätietoa Maaret p.040 5209 172

 

Lähelläsi-hankkeen työntekijät

Maaret Meriläinen (kuvassa oikealla), toimintaterapeutti

040 5209 172

Minna Kangas, fysioterapeutti

040 5209 173

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi 

Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline MIKE on osa Lähelläsi-hankkeen toimintaa. Työväline on tarkoitettu muistityön ammattilaisille ja sen tavoitteena on saada muistisairas ihminen paremmin osaksi omaa hoitoaan ja kuntoutustaan. MIKE nostaa esiin muistisairaan oman äänen ja tukee tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä. Vaikka MIKE on käytettävissä jo nyt, sen kehittäminen ja levittäminen jatkuu. MIKE on kirjattu toimintamalliksi Innokylään. Lisätietoa Maaretilta. (Kuva Vuoden Terveysteko 2016 kilpailusta, jossa MIKE oli finalistina)