Muisti ja Ruoka

Tukea muistiperheille ravitsemuksen kautta

MuRu -hankkeen (2021-2024) tarkoituksena on muistisairaan henkilön ja hänen läheisensä osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ravitsemukseen keskittyen. Tavoitteena on yksilöllisen ohjauksen sekä toiminnallisten vertaisryhmien kautta lisätä kohderyhmän ymmärrystä ravitsemuksen merkityksestä hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Yhdessä vertaisten kanssa pohtien, käytännön kokeilun sekä hankkeen aikana jaettavan tiedon avulla kohderyhmäläiset oivaltavat miten omilla ravitsemuksellisilla valinnoilla voi vaikuttaa hyvinvointiin. 

Hankkeen toiminta on tarkoitettu muistisairauden alku- ja keskivaiheessa oleville henkilöille sekä heidän läheisilleen yhdessä ja erikseen. Hankkeen aikana kehitetään muistisairaan ja läheisen ravitsemusta tukeva toimintamalli, jota kohderyhmän lisäksi voivat hyödyntää muisti- ja ravitsemustyötä tekevät ammattilaiset sekä yhteisöt.

 

MuRu -hankkeen työntekijä

Miia Kammonen 
sosionomi, muistiasiantuntija
p. 050 3396547
miia.kammonen@osmy.fi