Strategia 2018-2021

Missio 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä mahdollisuutta omannäköiseen elämään. 

Visio 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry — välittävä toimija, vahva osaaja ja vaikuttava edelläkävijä – muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukija.

Arvot ja eettinen perusta

Inhimillisyys 

Yhdistys arvostaa ja kunnioittaa muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänkatsomusta, arvoja sekä mielipiteitä.

Yhdenvertaisuus 

Muistisairailla ihmisillä ja heidän läheisillään on oikeus tulla kuulluksi, saada tietoa ja palveluita sekä olla osallisena ja päättää itseään koskevista asioista. 

Luotettavuus 

Yhdistyksen toiminta on avointa, vastuullista ja oikeudenmukaista. Toiminta perustuu muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä päivittäisten haasteiden tuntemukseen. 


Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n tavoitteet 

Omannäköinen elämä ja osallisuus 

Muistisairaalla ihmisellä ja hänen läheisillään on oikeus elää omannäköistä elämää ja osallistua itselle merkityksellisiin toimintoihin muistiystävällisessä ympäristössä. 

  • Vertaisuus mahdollistuu muistisairaan ja hänen läheistensä tarpeista 
  • Muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä osallisuus toteutuu 
  • Muistiperheiden voimavarat vahvistuu muuttuvassa elämäntilanteessa 

Yhdessä toimien 

Tehdään vahvaa yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueella. 

  • Muistiystävällinen toiminta-alue kehittyy verkostoyhteistyöllä 
  • Alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu 
  • Muistiperheiden ääni tulee kuulluksi 
  • Vapaaehtoistoiminta monipuolistuu ja vahvistuu 

Yhdessä vaikuttaen 

Tehdään vaikuttavaa yhteistyötä yhdessä alueellisten toimijoiden ja valtakunnallisen Muistiliiton kanssa. 

  • Yhdistyksen näkyvyys ja tunnettavuus lisääntyy 
  • Yhdistys on seudullinen vahva, vaikuttava ja välittävä toimija, jonka jäsenmäärä kasvaa 
  • Tietoisuus ja ymmärrys muistiasioista ja aivoterveydestä lisääntyy