MuistiMIKE-logo.

MuistiMIKE-työväline on muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Se sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. MIKE-työvälineen avulla muistityön ammattilainen saa esiin kotona-asuvan muistisairaan omaa näkemystä elämänlaadustaan. MIKEn avulla tuetaan muistisairaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä. Voimavaralähtöinen kohtaaminen ja arvioitavan henkilön mielipidettä arvostava arviointitilanne voi jo sinällään olla muistisairasta ihmistä voimaannuttavaa ja kuntouttavaa. MIKEä voi käyttää esimerkiksi järjestöissä, kuntien päivätoiminnoissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Löydät lomakkeet ja lisätietoja työvälineestä sivun yläpalkin valikosta. Menetelmä on käännetty englanniksi ja lomakkeet myös ruotsiksi.

Lisätietoja MuistiMIKE-työvälineestä maaret.merilainen@osmy.fi.