Hyvinvointia ja oikeuksia koskeva kysely muistisairauteen sairastuneille ja läheisille

2.1.2023

Itä-Suomen yliopistossa toteutetaan tutkimusta muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää muistisairaiden ihmisten kokemuksia heidän arjestaan ja hyvinvoinnistaan, ja millaisia haasteita tai ongelmia he ovat mahdollisesti kohdanneet esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Kyselyyn voi vastata muistisairas ihminen itse tai hänen läheisensä. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyyn voi vastata tästä linkistä. 

Jos haluaisit mieluummin jutella kokemuksistasi, voit myös osallistua yksilöhaastatteluun ottamalla yhteyttä Itä-Suomen yliopiston tutkija Jenni Savoseen puhelinnumerossa 050 473 6292.