Kehittämishankkeet

Muistisairauksiin liittyvä tieto lisääntyy koko ajan ja muistiperheiden haasteet yhteiskunnassa muuttuvat. Oulun Seudun Muistiyhdistys haluaa toimia aktiivisena muistityön kehittäjänä. Kehittämistä tehdään jatkuvasti osana päivittäistä työtämme, mutta lisäksi haemme säännöllisesti rahoituksia erilaisiin uusiin kohdennettuihin kehittämishankkeisiin. 

Tällä hetkellä kehittämishankeitamme ovat Muisti ja Ruoka sekä Toivo ja muisti.