Ammattilaisille

Lähelläsi-kurssi - ohjaajan opas

Lähelläsi-kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toisella puolisoista on todettu alkava muistisairaus. Kurssin läpikäyminen antaa mahdollisuuden lähentyä oman puolison kanssa uudella tavalla ja löytää keinoja yhteisen arjen sujumiseen.

Opas on tarkoitettu muistityön ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Opas sisältää valmiit kurssisuunnitelmat ja materiaalit, joiden avulla voidaan toteuttaa yhdeksän kerran kurssikokonaisuus.

Oppaan ja siihen liittyvät materiaalit voi tilata sähköisessä muodossa Maaretilta maaret.merilainen@osmy.fi.

MuistiMIKE

Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline

MIKE-työväline on muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Se sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. Sosiaalisessa mediassa käytetään tunnistetta #MuistiMike. MIKE-työvälineen avulla muistityön ammattilainen saa esiin kotona-asuvan muistisairaan omaa näkemystä elämänlaadustaan.

MIKEn avulla tuetaan muistisairaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä. Voimavaralähtöinen kohtaaminen ja arvioitavan henkilön mielipidettä arvostava arviointitilanne voi jo sinällään olla muistisairasta ihmistä voimaannuttavaa ja kuntouttavaa. MIKEä voi käyttää esimerkiksi järjestöissä, kuntien päivätoiminnoissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Linkki MuistiMiken verkkosivuille. 

Nyt on huivi tuuletettu - opas 

Kirjassa annetaan vinkkejä muistiryhmien perustamiseen ja käytännön toteutukseen sekä esitellään erilaisia muistisairaalle tarkoituksenmukaisia toimintoja. Julkaistu vuonna 2011. Sivumäärä 160.

Hinta 10 € + mahdollinen toimitusmaksu 7 €.

Tilaa opas toimistosta p. 044 033 2992 tai yhdistys@osmy.fi.