Jäsenyydestä eroaminen

Mikäli haluat erota jäsenydestä, ilmoitathan siitä yhdistyksen toimistoon p. 044 0332 992 tai yhdistys@osmy.fi. 

Pelkkä jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei riitä.