Kaarna

Parisuhteen ja sujuvan arjen puolella

Kaarna-hanke (STEAn tuella 2020-2022) on tarkoitettu eläkeikäisille pariskunnille, joista toisella puolisoista on todettu muistisairaus.  Hanke järjestää monipuolista molempien puolisoiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa Oulussa, Kempeleessä, Pudasjärvellä ja Raahessa (yhteistyössä Raahen seudun muistiyhdistyksen kanssa). 

Yhteinen osallistuminen, merkityksellisistä asioista keskusteleminen, vertaistuki toisilta pariskunnilta ja oikeanlainen tieto vahvistavat myös parisuhdetta. Parisuhteen onkin todettu olevan yksi tärkeimmistä elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä. 

Vaikka hanke tarjoaa tukea muistisairauden eri vaiheissa oleville pariskunnille, pääpaino on muistisairauden varhaisen vaiheen tuessa. Hankkeessa kehitetään uudenlaista tukimuotoa, jossa pariskunnat voivat omatoimisesta löytää keinoja omasta parisuhteestaan huolehtimiseen. 

Kaarna-ryhmät, retket, minilomat ja tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden uusien ystävien löytymiseen, arjesta irtaantumiseen ja mielen virkistykseen. Pariskunnilla on mahdollisuus olla itsekin toteuttamassa toimintaa mm. toimimalla vertaisryhmien ohjaajina tai osallistumalla hankkeen Kompassi-ryhmään. Kompassissa pariskunnat sekä suunnittelevat hankkeen tulevia tapahtumia että arvioivat hankkeen vaikutuksia. Lisäksi Kompassissa pohditaan ajankohtaisia muistiasioita parisuhteen näkökulmasta ja laaditaan tarvittaessa kannanottoja tai muita kirjoituksia. 

Muistijaparisuhde.fi sivusto on julkaistu

Sivusto on tarkoitettu avuksi ensisijaisesti pariskunnille, joista toisella puolisoista on alkava muistisairaus.  Erilaisia teemoja käsitellään videoiden sekä tehtävien avulla.

Pääset sivustolle seuraavasta linkistä: www.muistijaparisuhde.fi