Päättyneitä hankkeita

Kehittämishankkeet syntyvät aina havaitusta tarpeesta ja liittyvät tiiviisti oman aikansa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hankkeet alkavat ja päättyvät juurruttaen hyvät toimintamallinsa osaksi joko yhdistyksen omaa tai muiden tahojen toteuttamaa toimintaa. Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä on ollut lukuisia kehittämishankkeita vuodesta 1999 asti. Tässä osiossa avataan hieman muutamia viimeisimmistä.