Aivo- ja muistiterveydestä kiinnostuneille

Aivot ovat elimistömme tärkein säätelykeskus ja siksi niiden hyvinvointi vaikuttaa kehomme moniin toimintoihin. Aivojen hyvinvointi vaikuttaa myös muistiin ja sydämen toimintaan. Aivot kehittyvät ja muuttuvat läpi elämän. Iällä ja perintötekijöillä on vaikutusta siihen, miten muisti toimii ja aivot voivat, mutta enemmän merkitystä on elämäntavoilla.

Omilla valinnoilla vaikutamme aivojen toimintaan ja rakenteisiin.

Aivoterveyden kannalta keski-ikä on tärkeintä aikaa: keski-iän elämäntavat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten aivomme voivat eläkeiässä. Myös eläkeiän elämäntavoilla ja liikuntatottumuksilla voidaan vielä vaikuttaa aivojen terveyteen ja sitä kautta muistin toimintaan.  

Hyvinvointimme ja elämämme kannalta ei ole yhdentekevää, miten arjessa toimimme ja miten huolehdimme elämämme tärkeimmästä pääomasta – omasta päästämme!

Tämän vuoksi on hyvä muistaa, että aivojen hyvinvoinnin ylläpito on elämänmittainen matka, ja siksi aivojen hyvinvoinnista huolehtiminen tulee aloittaa niin varhain kuin mahdollista.

Koskaan ei siis ole liian myöhäistä ja aivojen terveyteen voi vaikuttaa! 

Pohjois-Suomessa toimii MuistiTerve Pohjois-Suomi-hanke (2023-2025), jonka päätavoitteena on luoda yhteistyöhön pohjautuva FINGER-toimintamalli, joka vahvistaa muistisairauksien riskiryhmiin kuuluvien tunnistamista sekä edistää FINGER-elintapaohjelman jalkautumista osaksi julkisia palveluita ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä.

Hanketta hallinnoi Suomenselän Muisti ry, mutta teemme tiivistä yhteistyötä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen ja alueen muiden muistiyhdistyksien kanssa. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite, muistisairauksien ennaltaehkäisy. 

Tutustu tarkemmin hankkeeseemme TÄSTÄ LINKISTÄ


Pohjois-Pohjanmaan alueen työntekijä

Minna Kaltio

Muistiterveysasiantuntija
puh. 044 724 5857
minna.kaltio@suomenselanmuisti.fi

Toimisto sijaitsee Kumppanuuskeskuksessa 
Kansankatu 53
90100 Oulu