Aivosilta

Aivosilta-hankkeen tavoitteena oli parantaa työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautui työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky oli voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva saattoi olla esimerkiksi työtön, työkyvyttömyyseläkkeellä tai sairaslomalla oleva oululainen, joka oli muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vei tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi aivoterveyden edistämiseen liittyviä yleisöluentoja ja tapahtumia.

Hanke osoittautui onnistuneeksi ja sen tuloksellinen toiminta lisäsi hyvinvointia Oulun alueella. Hankkeessa saavutettiin määritellyt tavoitteet ja kohderyhmää tavoitettiin suunnitelman mukaisesti. 

Työikäisten muististaan huolestuneiden koettu elämänlaatu parani. He osallistuivat aivoterveyttä edistävään toimintaan säännöllisesti ja saivat vertaistukea. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, joilla vahvistettiin työikäisten aivoterveyttä. Tieto lisääntyi työikäisten aivoterveydestä ja sen merkityksestä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Toimintamallien vaikutuksesta ihmiset tekivät elintapamuutoksia, hyvinvointi, aktiivisuus ja sosiaalisuus lisääntyivät ja toiminnalla oli syrjäytymistä vähentävää vaikutusta. 

Hanke kuului STM:n perustamaan Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit Aivovartti, Aivokööri ja Aivorassi löytyvät Innokylästä linkki Innokylän sivuille. Innokylän sivuilla käytä hakusanana toimintamallin nimeä.

AIVOKÖÖRIPAKETTI – Sähköinen aineisto Aivoköörien toteuttamiseen ja soveltamiseen. Tilaa: yhdistys@osmy.fi 

AIVOVARTTIPAKETTI – Sähköinen aineisto Aivovarttien toteuttamiseen ja soveltamiseen. Tilaa: yhdistys@osmy.fi