Lähelläsi 2016-2019

Lähelläsi –hanke oli tarkoitettu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena oli, että yhteinen mielekäs tekeminen sekä oikea-aikainen tieto ja tuki ylläpitävät ja vahvistavat parisuhdetta muuttuvassa elämäntilanteessa. Hanke järjesti monipuolista ryhmä- ja virkistystoimintaa, johon puolisot osallistuivat yhdessä. 

Yksi hankkeen merkittävistä onnistumista oli yhdessä Muistiliiton kanssa toteutettu Elämä edellä -tilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.  Tilaisuudessa luovutettiin kansanedustajille pariskuntien laatima kannanotto, jossa nostettiin esiin sekä parisuhteen tuentarpeen merkitys että järjestöjen rahoituksen epävarmuus. Yhdeksän vaikuttamismatkalla mukana ollutta pariskuntaa pääsisivät tapaamaan myös rahoittajamme STEAn edustajaa Sosiaali- ja Terveysministeriössä. 

Hankkeen varsinainen kehittämisen kohde oli muistisairauden varhaisessa vaiheessa oleville pariskunnille tarkoitettu Lähelläsi-kurssi. Kurssin punaisena lankana olivat muistisairauden myötä muuttuva parisuhde, vuorovaikutus, tunteet ja yhteinen merkityksellinen arki. Kehittämistyön tuloksena laadittiin ammattihenkilöille suunnattu Lähelläsi-kurssin ohjaajan opas. Opas sisältää ohjeet ja menetelmät kurssin toteuttamiseen. 

Toimintaterapian opinnäytetyönä valmistui lisäksi Yhdessä muistisairauden kanssa -opas pariskunnille. Molemmat oppaat löytyvät maksutta nettisivujemme Materiaalia-osiosta.