Vielä virtaa 2011-2015

Vielä Virtaa –hanke keskittyi muistisairauden ihmisten vahvuuksiin ja voimavaroihin eikä niinkään niihin asioihin, joita muistisairaus mahdollisesti oli jo heikentänyt. Hanke järjesti erilaisia teemakerhoja muistisairauteen sairastuneille ikäihmisille. Kerhoihin hakeuduttiin omien mielenkiintojen mukaan ja valinnan varaa oli laidasta laitaan. Kerhoja ohjasivat hanketyöntekijöiden lisäksi myös iso joukko innokkaita ja osaavia muistivapaaehtoisia. Yksi hankkeen tavoitteista olikin kehittää muistivapaaehtoistoimintaa. Hankkeen aikana koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminta lähti laajenemaan. Hankkeen jälkeen vapaaehtoistoiminta siirtyi Muistiluotsin vastuulle. 

Vielä Virtaa -hanke kuului valtakunnalliseen RAY:n (nyk.STEA) Eloisa Ikä -avustusohjelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto (www.vtkl.fi). Ohjelmaan kuuluminen toi hankkeen toiminnalle ja kehitetyille menetelmille laajempaa näkyvyyttä. 

Vielä Virtaa-hankkeessa kehitettiin kaksi uutta menetelmää, jotka ovat maksutta käytettävissä ja löytyvät helposti netistä. Muistoista Musiikiksi -menetelmä on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten ryhmissä käytettäviksi. Menetelmä esiteltiin Alzheimer Europen konferenssissa Skotlannissa vuonna 2014, Alzheimer´s Disease Internationalin konferenssissa Unkarissa 2016 ja se sai THL:n Terve-SOS palkinnon vuonna 2015. Kansainvälisyyden vuoksi menetelmä käännettiin myös englanniksi. 

Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista Muistoja -hankkeen kanssa kehitettiin Muistisairaan Ihmisen Koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline (MIKE). MIKE oli finalistina vuonna 2016 sekä Health Awards-kilpailun Vuoden terveysteko-kategoriassa että Terve-SOS -kilpailussa. Työvälineellä on omat nettisivut www.muistimike.fi, josta löytyy kootusti kaikki MIKE-tieto. Menetelmä on käännetty myös englanniksi ja lomakkeet löytyvät myös ruotsiksi. 

In English 

The Vielä Virtaa project was one of the development projects of Memory Association of Oulu Region. The aim of the project was enable elderly people to continue to engage in meaningful activities with others, in spite of memory disorder. This supported their perception of themselves as active persons. The Vielä Virtaa project organized resource-oriented theme groups. In addition to this, voluntary activities were developed in the project. 

The project was part of the Active Age -Never mind the years -programme (funded by Finland’s Slot Machine Association). The aim of the Active Age programme, which was coordinated by the Central Union for the Welfare of the Aged, was to strengthen the capabilities of the elderly and to promote their inclusion, to identify problems brought about by different life events and to provide support at an early stage.