Muisti ja Ruoka

Muisti ja Ruoka -hankkeessa (2021-2024) välitettiin tietoa yleisesti ravitsemuksen merkityksestä aivoterveydelle sekä tarjottiin konkreettisia ja arkea helpottavia ideoita ja välineitä muistiperheiden ravitsemuksen tukemiseen heille järjestettyjen toiminnallisten ruuanlaittoryhmien sekä ravitsemusohjauksen avulla. Ruuanlaittoryhmiä toteutettiin Vaalassa, Utajärvellä, Iissä, Hailuodossa sekä eri puolilla Oulun kaupunkia.

Ruuanlaittoryhmissä läheisille ja muistisairastuneille tarjottiin mahdollisuutta käytännönläheisesti ja helppoutta korostaen perehtyä terveellisen ravitsemuksen perustekijöihin sekä yhteistoimintana keittiössä kokeilla ja valmistaa maittavaa ruokaa. Toiminnan lomassa ja yhteisen pöydän äärellä ruokaillessa mahdollistui vertaisten kohtaaminen sekä ajatusten vaihtaminen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Osallistujien palautteiden mukaan uusia oivalluksia syntyi ja kurssilla saadut vinkit sekä opitut taidot otettiin kotiarjessa käyttöön. Ravitsemukseen liittyviin kysymyksiin oli mahdollista perehtyä myös MuRun yksilöohjauksessa yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Ruuanlaittoryhmien ja yksilöohjauksen lisäksi muistiperheille toteutetut yhteisölliset MuRu -lounashetket olivat suosittuja ja osallistujapalautteiden mukaan virkistäviä tilaisuuksia. Lounashetkiin sai tulla ruokailemaan valmiiseen pöytään ja osallistumaan yhteiseen ohjelmaan. 

Hankkeessa välitettiin tietoa aivoterveellisestä ravitsemuksesta myös lukuisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa kaikille kiinnostuneille monin eri tavoin. Kohtaamisten yhteydessä syntyi monipuolista keskustelua ja ravitsemus aiheena kiinnosti ihmisiä sekä herätti mielipiteitä. Muisti- ja ravitsemusalan työntekijöille sekä opiskelijoille hanke järjesti MuRu -webinaareja, joiden kautta he saivat lisätietoa muistiperheille annettavan ravitsemusohjauksen tueksi. Yhtenä ravitsemustiedon välittämisen muotona toimivat myös hankkeen toteuttamat videot. Vinkkejä aamiaiselle, välipaloihin tai kauppakäynneille voi käydä tutustumassa Youtuben OsmyTV –kanavalta.

Käytännön kokeilujen ja mukana olleiden osallistujien palautteen pohjalta Muisti ja Ruoka –hankkeen lopputuotoksena on laadittu sähköinen ohjaajan opas ja materiaalipaketti MuRu -ruuanlaittoryhmien ohjaamista varten. Ravitsemustieto-osiota sekä muuta materiaalia on mahdollista hyödyntää monenlaisessa ryhmätoiminnassa myös ilman ruuanlaitto-osuutta.

Kuvaus toimintamallista on luettavissa Innokylässä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/muru-ruuanlaittoryhman-ohjaajan-opas. Ohjaajan opas ja materiaalit on ladattavissa myös yhdistyksemme nettisivuilta ”Materiaalit”-osiosta.