Harjoittelukokemuksia ja ajatuksia 3.5.2022

Olemme kaksi geronomi-opiskelijaa kahdeksan viikon harjoittelussa Muistiyhdistyksessä. Järjestötoiminta on meille molemmille uutta ja onkin ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa nähdä, millaisena järjestötoiminta näyttäytyy toiminnassa mukana olevien asiakkaiden elämässä. Harjoittelun alkaessa oli yllättävää nähdä koko toiminnan laajuus ja monipuolisuus. 

Tässä harjoittelussa pääsimme konkreettisesti näkemään kolmannen sektorin vaikuttavuutta muistisairaiden sekä heidän omaistensa tukemisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä arjessa. Aikaisempi kokemuksemme ikäihmisten parissa on selkeästi laajentunut käsittämään ennaltaehkäisevää ja muistia tukevaa toimintaa yhdistystoiminnan muodossa. Yhdistyksen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jolloin voi konkreettisesti kävellä ovesta sisään ilman ajanvarausta, keitetään kahvit, kuunnellaan ja jutustellaan.

Muistiyhdistyksessä tuetaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Yhdistyksen sisällä on eri hankkeita useille kohderyhmille, yksilöille sekä pariskunnille, joista toinen sairastaa muistisairautta. On muun muassa liikuntaryhmiä, muistia tukevia ryhmiä ja ruokaryhmiä. Ryhmien ohjaajien rooli on asiakkaiden elämässä tärkeä; ryhmäläiset saavat ajantasaista tietoa eri asioista, myös ymmärrystä ja tukea omasta sairaudestaan. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Kun Muistiyhdistyksen ryhmätoiminta ei enää vastaa asiakkaan tarpeisiin, yhdistyksen palvelutuotantona toimii Muistiparkki, jonka toiminnan pariin asiakas voi halutessaan luontevasti ja turvallisesti siirtyä.

Näiden viikkojen aikana olemme kohdanneet yhdistyksellä käyneitä asiakkaita. Heidän oma kokemuksensa Muistiyhdistyksen merkityksestä heidän elämänlaatunsa parantamiseksi korostuu jutellessa heidän kanssaan. On ollut upeaa nähdä, kuinka ryhmissä tuetaan toinen toista, ollaan yhteisen asian äärellä ja ymmärretään toista jopa puolesta sanasta. Ryhmässä tullaan aika läheiseksi muiden ryhmäläisten kanssa. Keskinäinen luottamus, huumori ja ilo kannattelevat ja auttavat jaksamaan arjessa paremmin. Esimerkiksi Luonto lähellä -ryhmässä kokoonnuttiin Hietasaareen pohdiskelemaan luontoaiheisia kinkkisiä visailuja. Keväisen sään kruunasi kvaakkuva joutsenpariskunta, jotka saivat ryhmäläisiltä raikuvat aplodit yli lentäessään.

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua aidosti omana itsenään, jaksamisen ja voimavarojen puitteissa. On ollut huikeaa seurata harjoittelun aikana Muistiyhdistyksen toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden elämänlaadun kohenemisessa.

 

Kiitollisena tästä kokemuksesta palaamme opintojen pariin.

Kevätterveisin ja ohjauksesta kiittäen: geronomiopiskelijat Tiina ja Piia