Kohtaamisia ja tarinoita

Kohtaamisia ja tarinoita 

Hei, olen geronomiopiskelija Riikka, ja olen suorittanut viimeisen syventävän ja ammatillisuutta vahvistan työharjoittelujaksoni Oulun Seudun Muistiyhdistyksellä. Olin aiemminkin yrittänyt hakeutua OSMY:lle harjoitteluun, mutta olikin onni, että pääsin suorittamaan tänne juuri tämän jakson vielä kokonaiseksi kymmeneksi viikoksi. Kolmas sektori toimintoineen oli itselleni entuudestaan tuntematon, joten on ollut mielenkiintoista ja antoisaa myös siltä osin tutustua tähän toimintaympäristöön. Käsite matalan kynnyksen toiminta on saanut merkityksen tämän harjoittelujakson ansiosta, enkä ollut sellaiseen toimintaan vielä aiemmin päässyt mukaan. Muistiasiat ovat aina olleet vahva mielenkiinnon kohteeni, joten mikäs sen mahtavampaa, kun päästä syventämään tietoutta ympäristöön, jossa vahva tietämys aiheesta huokuu joka tilanteessa!

Olen saanut olla mukana monenlaisessa toiminnassa, ja järjestetyt ryhmätoiminnat ovat olleetkin hyvin suosittuja mikä yllätti minut positiivisesti. Toimintaryhmissä huokuu yhteisöllisyys ja vertaisuus, koska kaikki ovat keskenään tavalla tai toisella samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Vertaistuki ja sen merkitys samaa kokevien ihmisten arjessa on todella tärkeää ja tämän harjoittelujakson aikana sen konkretisoituminen on ollut melkeinpä päivittäistä. Varsinkin ryhmät, missä vertaistuki on ollut toiminnan keskeisin tavoite, ovat olleet osallistujilleen voimaannuttavia ja arjen jaksamista lisääviä toimintoja. Muistiyhdistys kaikkine hankkeineen tekee todella arvokasta ja ihmisläheistä työtä, mikä näkyy muun muassa toimintojen osallistujamäärissä sekä saaduissa palautteissa.

Itselleni tärkeitä ja opettavaisia asioita ovat olleet ihmisten kohtaamiset ja heidän tarinansa. Parhaiten mieleeni on jäänyt eräs iäkäs rouva, joka tuli eräänä päivänä yhdistykselle kertoen olevansa siellä ensimmäistä kertaa. Hän istui kahvipöydässä toisen iäkkään rouvan kanssa, ja yhdyin heidän kanssaan keskusteluun. Juttelun tiimoilta kosketin toisen heistä polvea, mutta pian pyysinkin jo anteeksi kosketustani ja pahoittelin kun olin niin toiminut. Yllätyksekseni sain tähän vastaukseksi, että ei se mitään haittaa, koska yksinäisenä ihmisenä on mukava, kun joku koskettaa. Jäin miettimään näitä sanoja ja ikäihmisten yksinäisyyttä ja sitä, kuinka tällainen matalan kynnyksen ja kaikille avoin toiminta näyttäytyy tärkeässä roolissa myös yksinäisyyden helpotuksessa.

Oulun Seudun Muistiyhdistys on todella lämminhenkinen ja voimaannuttava, moniammatillinen työympäristö. On ollut ihanaa nähdä ja kokea se aito välittäminen toisia kohtaan, niin työyhteisössä kuin asiakastyössäkin. OSMYlaiset (tällä tarkoitan ihan jokaista yhdistyksen tiloissa olevaa ja kävijää) ovat kuin pieni perhe, jossa kaikki otetaan lämmöllä vastaan ja kaikkien kohtaamiset ovat ainutlaatuisia. Olen myös opiskelijana ollut hämmästynyt siitä, kuinka hyvän vastaanoton itsekin olen saanut ihan kaikilta kohtaamiltani tahoilta, ja kuinka minut on otettu osaksi porukkaa heti ensihetkestä lähtien. Tällaiset kokemukset ovat opiskelijoille merkityksellisiä, koska toisen huomioiminen ja hyväksytyksi kokemisen tunne on olennainen osa myös opiskelijan itsetuntoa ja näin ollen opiskelumotivaatiota.

 

Ihanaa loppuvuotta ja kaikkea hyvää

-          Riikka, tuleva geronomi (syksy 2022)