Muistipolku-info

Infoikoni.

Tule kuulemaan millainen on muistisairauksien
hoitopolku (diagnosointi, hoito ja seuranta) Pohteen
hyvinvointialueella. Muistipolusta kertomassa Pohteelta Mia Jylhä (muistikoordinaattori, Projektisuunnittelija Ikä on Pop -hanke).

Ilmoittautuminen p. 044 033 2992, yhdistys@osmy.fi.

Infoa voi seurata myös etänä.

Alla linkki infotilaisuuteen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QyMGY3OTQtODczYS00NmVlLTgxZWMtYWIxZjRjYTM2MGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2296ff6186-00c3-4c18-bc39-c0d64dd0a88a%22%2c%22Oid%22%3a%223db4642d-9ee1-4a5d-84b7-1ce177b790a4%22%7d